Ποιοι είμαστε

Το εργαστήριο BIOANALYSIS LAB ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2014 από τον Πέτρο Πουλάκη και συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΦΕΠΑΕ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ με τίτλο «Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου-υπηρεσιών» καθώς και από τον ΟΑΕΔ μέσω Προγράμματος Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών(ΝΕΕ) ηλικίας έως 35 ετών με διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία»  με βασικό στόχο την παροχή συμβουλευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών στον τομέα του ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων, του νερού, των ποτών και του οίνου, των γαλακτοκομικών, των λαδιών, των ζωοτροφών, των αποβλήτων και του εδάφους.

Το εργαστήριο BIOANALYSIS LAB λειτουργεί  με σκοπό την ποιότητα της παροχής υπηρεσίας, με σύγχρονο εξοπλισμό, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες του.  Η ειλικρινής  αντιμετώπιση και οι μέθοδοι που εφαρμόζονται στο εργαστήριο προσφέρει στους πελάτες του αξιοπιστία και εχεμύθεια στα αποτελέσματα η οποία ελέγχεται με την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.

Το όνομα της εταιρίας προέρχεται από τη λέξη Βιοανάλυση και αποτελεί μία έννοια της αναλυτικής χημείας που καλύπτει την ποσοτική μέτρηση των βιοτικών και ξενοβιοτικών παραμέτρων σε βιολογικά συστήματα.

Στόχος του εργαστηρίου μας είναι να παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις στους πελάτες μας. Η BIOANALYSIS LAB προσφέρει υπηρεσίες προς τρίτους στον τομέα εκτέλεσης φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων νερού, τροφίμων, ποτών-οίνου, γαλακτοκομικών, ζωοτροφών, αποβλήτων και εδάφους όπως και συμβουλευτική υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η εταιρία μας σας εγγυάται τη διενέργεια αναλύσεων μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας των δοκιμών που εξασφαλίζει την ορθότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Η ποιότητα των υπηρεσιών διασφαλίζεται από τη λειτουργία του εργαστηρίου βάσει συστήματος διαχείρισης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, σύμφωνα με το οποίο διαθέτει διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης(Ε.ΣΥ.Δ.) με αρ. πιστοποιητικού 1076.

Υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιήσετε την δειγματοληψία με τη δική μας  καθοδήγηση και εφόσον το επιθυμείτε  μπορείτε να αποστείλετε το δείγμα στο εργαστήριο μας.

Δεχόμαστε δείγματα από όλη την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα  ΔΕΙΓΜΑΤΑ.

                               ΑΡ. ΠΙΣΤ. 1076  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΡ.1076            

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ