Δειγματοληψία Νερού

Οδηγίες δειγματοληψίας χημικής ανάλυσης νερού

Duane Moser

 • παίρνουμε μια φιάλη εμφιαλωμένου νερού 1,5l(φιάλη PET)
 • αδειάζουμε το περιεχόμενο
 • ξεπλένουμε τη φιάλη 2-3 φορές με το προς ανάλυση νερό
 • γεμίζουμε τη φιάλη μέχρι επάνω
 • κλείνουμε τη φιάλη
 • μεταφέρουμε τη φιάλη στο εργαστήριο εντός 24h με τη χρήση φορητού ψυγείου με παγοκύστες
 • το δείγμα μπορεί επίσης να φυλαχθεί μέχρι 24h με χρήση κοινού οικιακού ψυγείου

Σε περίπτωση που πρόκειται για νέα γεώτρηση αφήστε τη γεώτρηση να δουλέψει περιοδικά για 2-3 ημέρες.

Ιδανικό σημείο δειγματοληψίας είναι το σημείο πόσης του νερού.

Αν η βρύση που επιλέχθηκε ως σημείο δειγματοληψίας έχει σήτα, αφαιρέστε την και αφού αφήσετε το νερό να τρέξει για 2-3 λεπτά λαμβάνετε το δείγμα.

 

Οδηγίες δειγματοληψίας μικροβιολογικής ανάλυσης νερού

 • χρησιμοποιούμε φιάλη αποστειρωμένη ή ουροσυλλέκτη 24ώρου 2-2,5l(φαρμακείου)
 • αφήνουμε τη βρύση να τρέξει για 2-3 λεπτά
 • γεμίζουμε τον περιέκτη και δίνουμε μεγάλη προσοχή στα χέρια μας να είναι καθαρά, να μην ακουμπάμε το εσωτερικό μέρος του πώματος ούτε με τα χέρια μας ούτε σε καμία άλλη επιφάνεια(τραπέζι,νεροχύτης), να μην ακουμπήσει το εσωτερικό του περιέκτη ή το χείλος των τοιχωμάτων του στη βρύση
 • σφραγίζουμε καλά τη φιάλη
 • μεταφέρουμε τη φιάλη στο εργαστήριο εντός 24h με τη χρήση φορητού ψυγείου με παγοκύστες
 • το δείγμα μπορεί επίσης να φυλαχθεί μέχρι 24h με χρήση κοινού οικιακού ψυγείου

 

Αν η βρύση που επιλέχθηκε ως σημείο δειγματοληψίας έχει σήτα, αφαιρέστε την και αφού αφήσετε το νερό να τρέξει για 2-3 λεπτά λαμβάνετε το δείγμα.

Μη συλλέγετε δείγµατα για µικροβιολογική εξέταση από σηµεία πόσης που δεν χρησιµοποιούνται τακτικά ή σχεδόν ποτέ.

Αν υπάρχουν υποψίες επιµόλυνσης του νερού από το σηµείο δειγµατοληψίας, χρησιµοποιείστε καθαρό (λευκό) οινόπνευµα, ξεπλύνετε την περιοχή του σηµείου αφήνοντας πέντε λεπτά να εξατµιστεί το οινόπνευµα και συλλέξτε το δείγµα.