Αναλύσεις Νερού


ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ

Από τι μολύνεται το νερό; Το νερό μολύνεται σε όλη τη διαδρομή του, κυρίως από χημικά, υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, διαρροές δικτύων αποχέτευσης, αστικά απόβλητα, φυτοφάρμακα, λιπάσματα, μικρόβια – βακτηρίδια. Όλα αυτά υποβαθμίζουν την ποιότητα του νερού και μπορούν να προκαλέσουν διάφορες ασθένειες και δηλητηριάσεις. Στις μέρες μας το καθαρό νερό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση διότι επηρεάζει άμεσα την υγεία του καταναλωτή και έμμεσα την ποιότητα των καλλιεργήσιμων τροφίμων που παράγονται και καταναλώνονται.

Στο εργαστήριο μας εκτελούμε τις παρακάτω αναλύσεις:

Βασικές παράμετροι χημικής ανάλυσης πόσιμου νερού

 • PH
 • Αγωγιμότητα
 • Ολικά διαλυμένα στερεά (TDS)
 • Σκληρότητα
 • Αλκαλικότητα ολική
 • Αλκαλικότητα φαινολοφθαλεΐνης
 • Ανθρακικά(CO3-)
 • Όξινα ανθρακικά(HCO3-)
 • Νιτρικά(NO3-)
 • Νιτρώδη(NO2-)
 • Αμμωνιακά(ΝΗ4+)
 • Χλωριόντα(Cl-)
 • Θειϊκά(SO4-)
 • Φθοριούχα(F-)
 • Φωσφορικά(PO4-)
 • Χαλκός(Cu)
 • Ολικό χλώριο(Cl2)
 • Ελεύθερο χλώριο(Cl2)
 • Ψευδάργυρος(Zn)
 • Σίδηρος(Fe)

Βασικές παράμετροι μικροβιολογικής ανάλυσης πόσιμου νερού

 • ΟΜΧ στους 22οC
 • OMX στους 37οC
 • Coliforms
 • E. coli
 • Enterococci

Μέταλλα

 • Ασβέστιο(Ca)
 • Μαγνήσιο(Mg)
 • Κάλιο(K)
 • Νάτριο(Na)

Βαρέα μέταλλα

 • Άργυρος(Ag)
 • Μόλυβδος(Pb)
 • Αργίλιο(Al)
 • Κοβάλτιο(Co)
 • Αρσενικό(As)
 • Κάδμιο(Cd)
 • Στρόντιο(Sr)
 • Ολικό χρώμιο(Cr total)
 • Εξασθενές χρώμιο(Cr+6)
 • Νικέλιο(Ni)
 • Βάριο(Βa)
 • Αντιμόνιο(Sb)
 • Υδράργυρος(Hg)
 • Μαγγάνιο(Mg)

Λοιπές παράμετροι

 • Βόριο(B)
 • Πυριτικά(SiO2)
 • Ολικός οργανικός άνθρακας(TOC)
 • Βρωμιούχα(Br-)
 • Κυανιούχα(CN-)
 • Επιχλωρυδρίνη
 • Ακρυλαμίδιο
 • Φαινόλες
 • Υπολείμματα φυτοφαρμάκων