Αναλύσεις Αποβλήτων

Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ο σύγχρονος βιομηχανικός τρόπος ζωής έχει οδηγήσει στην αύξηση των παραγόμενων λυμάτων και αποβλήτων(στερεών και υγρών) με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Κύριες πηγές προέλευσης των υγρών αποβλήτων είναι τα οικιακά, τα αστικά και τα βιομηχανικά απόβλητα ενώ στα στερεά απόβλητα περιλαμβάνονται τα αστικά απορρίμματα, τα βιομηχανικά απορρίμματα,  τα απόβλητα κτηνοτροφικών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τα απόβλητα των ορυχείων και των μεταλλείων, τα νοσοκομειακά απορρίμματα κ.α.  Για την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή επιβάλλεται ο έλεγχος των αποβλήτων.

Στο εργαστήριο μας εκτελούμε τις παρακάτω αναλύσεις:

Χημικές παράμετροι

 • PH
 • Αγωγιμότητα
 • Ολικά διαλελυμένα στερεά(TDS)
 • Β.O.D.
 • C.O.D.
 • Νιτρικά(NO3-)
 • Nιτρώδη(NO2-)
 • Αμμωνιακά(NH4+)
 • Φωσφορικά(PO4-)
 • Θειϊκά(SO4-)
 • Φθοριούχα(F-)
 • Κυανιούχα(CN-)

Μέταλλα

 • Χαλκός(Cu)
 • Σίδηρος(Fe)
 • Μόλυβδος(Pb)
 • Μαγγάνιο(Mn)
 • Βάριο(Ba)
 • Βόριο(B)
 • Αρσενικό(As)
 • Tρισθενές χρώμιο(Cr+3)
 • Eξασθενές χρώμιο(Cr+6)
 • Κάδμιο(Cd)
 • Υδράργυρος(Hg)
 • Νικέλιο(Ni)
 • Αργίλιο(Al)
 • Αντιμόνιο(Sb)
 • Κοβάλτιο(Co)
 • Άργυρος(Ag)
 • Κασσίτερος(Sn)
 • Ψευδάργυρος(Zn)

Λοιπές παράμετροι

 • Μικροβιολογικές αναλύσεις(coliforms, E. coli)
 • Απορρυπαντικά
 • Φαινόλες
 • Ολικός οργανικός άνθρακας(T.O.C.)
 • Λίπη και έλαια