Αναλύσεις Εδάφους


ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

Οι εδαφολογικές αναλύσεις είναι απαραίτητο εργαλείο για τους παραγωγούς και τους γεωπόνους κυρίως για την επιλογή της καλλιέργειας, την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής απόδοσης στην παράγωγη προϊόντων, την ορθολογική και όχι άσκοπη χρήση των λιπασμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στο εργαστήριο μας εκτελούμε τις παρακάτω αναλύσεις:

 • PH
 • Αγωγιμότητα
 • Μηχανική σύσταση
 • Ανθρακικό ασβέστιο
 • Οργανική ουσία
 • Ολικό άζωτο(N)
 • Νιτρικό άζωτο(NO3-N)
 • Αμμωνιακό άζωτο(NH3-N)
 • Φώσφορος(P)
 • Κάλιο(K)
 • Σίδηρος(Fe)
 • Μαγγάνιο(Mn)
 • Χαλκός(Cu)
 • Ασβέστιο(Ca)
 • Μαγνήσιο(Mg)